Welkom bij Aquater

Aquater, uw nautisch-technisch specialist in de binnenvaart en natte infra. Als waterbouwkundig ingenieur bied ik, Jean-Pierre Dubbelman, advies bij infrastructurele werken met als specialisme binnenvaart. Praktisch en objectief.

Een selectie van mijn werkzaamheden:

  • Binnenvaartkapitein op verschillende schepen;
  • Ontwerpen van vaarwegen, havens en sluizen;
  • Ongevallenonderzoek
  • Beheersmaatregelen langs de vaarweg, zoals morfologische ingrepen of verkeersmaatregelen in een tijdelijke situatie;
  • Audits/review;
  • Vaarsimulaties, waarbij ik als schipper, adviseur of mentor optreed;
  • Wet- & regelgeving

 

De naam Aquater is een samenvloeiing van water en aarde, waarin fonetisch het woord water centraal staat. Het staat symbool voor de civiele werken in de natte infra en nagenoeg alle vraagstukken die een raakvlak hebben met binnenvaart. Aquater staat voor degelijkheid, effectiviteit en pragmatisch werken en denken.