Monthly Archives:mei 2014

Stormvloedkering Nieuwpoort, België

1 mei, 2014
admin
No Comments

Nautisch advies omtrent de nieuw te bouwen stormvloedkering. Met het oog op nautische randvoorwaarden is onderzoek gedaan naar bouwfasering, vormgeving
van het kunstwerk en het bepalen van de doorvoercapaciteit i.c.m. een downtimeanalyse.