Category Archives: Overige

Kapitein binnenvaart

1 jul, 2015
admin
No Comments

Als kapitein gevaren op vele typen schepen variërend in grootte t/m CEMT klasse VIc. Het vaargebied omvat het Rijnstroomgebied, België, Duitse kanalen en de Donau.

Nieuwe keersluis Limmel

1 aug, 2014
admin
No Comments

Advies omtrent de nieuw te bouwen keersluis te Limmel.

Stormvloedkering Nieuwpoort, België

1 mei, 2014
admin
No Comments

Nautisch advies omtrent de nieuw te bouwen stormvloedkering. Met het oog op nautische randvoorwaarden is onderzoek gedaan naar bouwfasering, vormgeving
van het kunstwerk en het bepalen van de doorvoercapaciteit i.c.m. een downtimeanalyse.

Verkeersmanagement Julianakanaal (Stein-Limmel)

1 aug, 2013
admin
No Comments

Advies betreffende verkeersmanagement in het kader van de verruiming van het
kanaal en de toegankelijkheid van grotere schepen i.c.m. recreatievaart.

Nieuwe kade en haven Puttershoek

1 jul, 2013
admin
No Comments

Ontwerp van een haven met kade voor binnenvaartschepen, gefaseerd op basis van prognoses in omzet en overslag.

2013 PHE Masterplan IWT Brazilië

1 mei, 2013
admin
No Comments

Nautisch advies t.b.v. het opstellen van een programma om de positie van de binnenvaart te stimuleren, inclusief een inventarisatie van de huidige status, het opstellen van een actieplan, business model en de te nemen maatregelen.