Nautisch-technisch consultant

De scheepvaart is een bijzondere wereld en een advies vereist een gedegen specifieke kennis van zaken. Dit wordt echter nog weleens onderschat en doet het resultaat tekort aan de nautische kwaliteit die wel als norm verwacht mag worden. Vanuit mijn praktische en technische achtergrond werk ik als ervaringsdeskundige aan uiteenlopende nautisch-technische vraagstukken, zoals tijdens werkzaamheden op en rond de vaarweg of onderzoek naar nautische veiligheid. Ik heb de know how en het netwerk om maatwerk van de beste kwaliteit te kunnen leveren met oog voor de belangen van de stakeholders.

Aquater staat voor kwaliteit: een integraal advies waarbij alles draait om het resultaat.

Vaarsimulaties

Het inzetten van simulatieonderzoek is een bijzonder effectief middel voor de toetsing van de nautische kwaliteit in een toekomstige situatie. De schepen, maatgevende condities en alle variabelen worden in een model verwerkt en de simulaties worden met meerdere deskundigen uitgevoerd. Dit kan zowel in 2D als in 3D. De simulator kan tevens als trainingstool worden ingezet. Ik werk daarbij nauw samen met gerenommeerde bureaus en met onze expertises zorgen wij voor die extra dimensie.